Strategiudvikling – Silkeborg

Vil du accelerere væksten?

Hos STRATNO forbedrer vi vækst og indtjening i din virksomhed ved at arbejde systematisk med at udvikle og eksekvere strategi. Vi tænker strategien ind i hverdagen – hvor vi udfordrer, støtter og skaber sammen.  Vores formel for vækst består af en opstart kombineret med en løbende udvikling og eksekvering af strategien.

I opstarten tager vi afsæt i den nuværende situation, og den ønskede fremtid for at identificere de forandringer og konkrete handlinger, der skal til for at nå dine mål.

I det løbende strategiarbejde sætter vi fokus på at eksekvere, udvikle og tilpasse strategien.

Opstart

Nuværende situation

Først laver vi en analyse af dig og din virksomheds nuværende situation. Vi stiller skarpt på din forretningsmodel og analyserer de interne og eksterne forhold i din virksomhed. Vi identificerer sammen med dig de vigtigste udfordringer og muligheder. 

Ønskede fremtid

Vi ser sammen ind i fremtiden. Hvad vil du og virksomheden opnå? Hvad er drømmen og målet? Vi arbejder med at skabe billeder på, hvordan fremtiden kan se ud.

Handlingerne i dag

Med afsæt i billedet af fremtiden kan vi få fokus på de forandringer, der skal til for dig og din virksomhed.  Vi hjælper til at vælge hvilke handlinger, som vi skal lykkes med for at nå målet. Vi får lagt en handlingsplan.

Vores proces er handlingsorienteret med fokus på at skabe indsigt, få truffet beslutninger og få igangsat handlinger.

Løbende udvikling og eksekvering

I den løbende udvikling af strategien hjælper vi dig med at få det til at ske.  Vi sikrer, at du over en længere periode (typisk minimum 8-12 måneder) arbejder med at udføre de handlinger, der skal til for, at du arbejder med at udvikle din forretning og nå dine mål. Det sker eksempelvis ved, at vi fastlægger en række arbejdsdage, hvor vi sammen gennemfører initiativer og følger op på handlingsplanen.  Vi tilpasser handlingsplanen, så den afspejler den virkelighed, som du befinder dig i.  Vi kan levere analyser, inspiration, facilitering af interne møder, opfølgning og være udførende på aftalte aktiviteter. Omfanget af denne fase afhænger meget af opgaven, dig og de tilgængelige ressourcer. 

Vil du accelerere væksten – men savner en medspiller, der kan udfordre, støtte og udvikle din forretning? – Så kontakt os for en uforpligtende dialog.

null

Digital Forretningstrategi

null

IoT Strategi

Følg os her:

  

Lad os mødes til en uformel samtale om din virksomhed