Optimering af drift – Silkeborg

Driftsoptimering – få forbedret drift med overblik over forretning og økonomi

Daglig drift og brandslukning i din virksomhed kan betyde, at du ikke får gennemført en løbende forretningsopfølgning.  Årsagerne kan eksempelvis være manglende tid, ressourcer og interne kompetencer. Konsekvensen kan være manglende overblik, økonomisk resultat og mulighed for at udvikle virksomheden mere langsigtet. 

Hos STRATNO har vi erfaring for, at vi gennem løbende økonomisk og forretningsmæssig opfølgning skaber et forbedret økonomisk resultat.

Vi gør den månedlige opfølgning til tidspunktet, hvor du får tilstrækkeligt overblik og fundament til at få truffet rettidige beslutninger.

Vi hjælper dig med at stille skarpt på din virksomheds økonomiske og forretningsmæssige målopfyldelse. Vi hjælper dig med at sammenligne dine resultater med dine mål. I fællesskab finder vi årsagerne til afvigelser og sikrer handlinger – så vi når målet.    

Vi kombinerer analyser og tal med mennesker og konkrete handlinger i tæt samspil med dig. Vi er det forretningsstrategiske supplement til din bogholder, revisor eller økonomiafdeling.  Vi bidrager til, at du og dine medarbejdere har et klart overblik over, hvad der bidrager til den samlede værdiskabelse. 

Mulige opgaver:

  • Mål og budgetfastlæggelse samt opfølgning med afsæt i din strategi
  • Identificering og anvendelse af nøgletal
  • Analyse af forretningsmæssige, vigtige områder med forslag til handling
  • Optimering af manuelle arbejdsgange
  • Etablering af business cases
  • Visualisering af de løbende resultater
  • Kommunikation af resultater
  • Løbende analyser af dine resultater
  • Forretningsmæssig sparringspartner

Vi ved, at virksomheder består af mange tandhjul og niveauer for økonomisk opfølgning.

Vi tager afsæt i dit behov og arbejder med at finde de rigtige værktøjer og analyser, der giver dig en ny og forbedret resultatopfølgning. Det sker typisk ved et møde månedligt eller hver 2. måned, hvor vi på forhånd har analyseret dit resultat og mulige udfordringer.

I samspil skaber vi det fælles overblik og fastlægger de korrigerende handlinger. 

Vi kommer gerne forbi for til en uformel dialog omkring mulighederne for at styrke det økonomiske overblik i din virksomhed.

Følg os her:

  

Lad os mødes til en uformel samtale om din virksomhed